برای تنظیم ایمیل روی ویندوز موبایل خود مراحل زیر را انجام دهید:

۱- ابتدا از منوی Start گزینه Programs را انتخاب کنید.۲- گزینه ActiveSync را انتخاب کنید.۳- از Menu گزینه Add Server Source را انتخاب کنید.۴- در فیلد Email address آدرس ایمیل خود را وارد نمایید به طور مثال : info@yourdomain.com

گزینه Attempt to detect Exchange Server Settings automatically انتخاب نشده باشد، سپس Next را انتخاب کنید.۵ – در قیلد Server address وارد کنید : mail.yourdomain.com . گزینه This server requires an encrypted را انتخاب کنید سپس گزینه next را انتخاب کنید.۶- در فیلد User name آی دی ایمیل خود را وارد نمایید به طور مثال اگر آدرس ایمیل شما info@yourdomain.com باشد آنگاه آی دی شما info است. در فیلد Password رمز عبور ایمیل خود را وارد نمایید. در قسمت Domain نام دامنه خود را وارد نمایید.۷- مواردی که مایلید در تلفن همراه شما همگام سازی شوند را انتخاب نمایید.۸- منتظر شوید تا اطلاعات شما همگام سازی شوند. بسته به نوع اطلاعات ورودی امکان دارد این عمل چند دقیقه به طول به بیانجامد.