اطلاعات دامنه مانند: نام مالک، تاریخ ثبت دامین، تاریخ انقضا ،Registrar (ثبت کننده دامین) ، Registrant، شماره تماس ، نام سرور و آدرس مالک، دی ان اس های دامنه و ... از طریق Whois گرفتن از دامین قابل مشاهده می باشد.
نام دامنه خود را در سایت‌های مرجع وارد کنید و اطلاعات مربوطه را دریافت نمایید.
نمونه ایی از سایت های مرجع جهت Whois گرفتن از دامین :
    http://whois.domaintools.com
    http://who.is
    http://webramz.com/domain-registration
برای دامین ها با پسوند .ir :
    http://www.nic.ir/Whois
مفاهیم موجود در whois دامین:
در مشخصات ثبتی دامین اطلاعات زیر حائز اهمیت می باشد:
Registrar : شرکت ثبت کننده دامین در ICANN
Registrant : مالک قانونی دامین است . رجیسترنت همان شخصی است که دامین را ثبت میکند و دامین به نام آن فرد ثبت میگردد. اگر دامین مربوط به شرکت است بهتر است رجیسترنت نام آن شرکت باشد. رجیسترنت امکان استفاده، فروش و یا تغییر مالکیت دامین را خواهد داشت.
Name Server : نام dns های ذکر شده در این قسمت مشخص می کند که دامین مذکور از میزبانی کدام شرکت استفاده می کند.
Date  Expiration : نشان دهنده تاریخ انقضا دامین می باشد.
last updated : آخرین تاریخ بروز رسانی دامین
Status : وضعیت دامین را در دوره های زمانی مختلف مشخص می نماید. حالت های clientTransferProhibited یا locked (قفل بودن دامین)، ok (باز بودن دامین) ،expired (دوره منقضی)، Redemption Period (دوره جریمه‌دار)،pendingDelete (دوره حذف) جهت دامین اعمال می گردد.
ایمیل موجود در قسمت Administrative : این ایمیل مالک رسمی دامین شناخته می شود. چنانچه دامین مربوط به شرکت میباشد بهتر است ادمین (admin - administrative) نام شخص باشد مثلا به نام مدیرعامل شرکت باشد.