شاید بسیاری از زوج های جوان به مبلمان و وسایل علاقه نشان بدهند، اما ابتکاری که از هفته پیش این شرکت به کار گرفته جالب به نظر می رسد.
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از ، موضوع از این قرار است که Ikea سرویسی ایجاد کرده است به نام ازدواج آنلاین که اجازه می دهد زوج ها با تعداد از دوستان خود در یک مراسم مجازی ازدواج شرکت کنند!
و البته این مراسم برای بقیه کاربران اینترنت هم قابل مشاهده خواهد بود.
خب، مشخص که Ikea در راه رضای خدا یا برای انجام دادن یک کار مفرح و بامزه این کار نکرده است و اندیشه ای تبلیغی در سر داشته است.
در واقع محیط پیرامونی این مراسم ازدواج مجازی، یک محیط رؤیایی مبلمان شده با وسایل Ikea است.

عروس و داماد و مدعوین می توانند با لباس های پلوخوری خود در خانه باشند، به وب کم ها زل بزنند و در این مراسم مجازی جالب شرکت کنند!
البته توجه داشته باشید که سایت به زبان سوئدی است.